PRIMA GROUP s.r.o.

Naša spoločnosť bola založená v roku 2014 za účelom spracovania drevnej hmoty na výrobu palivového dreva. Od roku 2015 sa spoločnosť zaoberá asanáciami TTP porastov, stavebných pozemkov, technickou a porastovou úpravou parkov, čistením súkromných pozemkov od náletov, kríkov a stromov, terénnou úpravou pozemkov, starostlivosťou o záhrady formou kosenia atd.

Na základe našich hlavných činností sa zaoberáme spracovaním a predajom biomasy na energetické účely s cieľom zabezpečiť ekologické palivo pre tých výrobcov tepelnej a elektrickej energie, ktorí energiu vyrábajú prostredníctvom obnoviteľných zdrojov.

Na tento účel spracovávame drevnú hmotu, ktorá už nie je inak efektívne využiteľná, najmä odpadové drevo z lesných prebierok, čistenia vodných tokov, zostatky po ťažbe, odpady z piliarskej výroby, atď.