• Slide 1

  Čím sa zaoberáme

  Spracovanie Drevnej Hmoty

  Nature is our priority

  Naše práce
 • Slide 2

  Špecializované výruby

  Čistenie pozemkov, Asanácie TPP

  Spracovanie drevnej hmoty pre ďalšie využitie

  O spoločnosti

Špecializované výruby

- Spilovanie stromov v rizikovom priestore

- Zrezávanie stromov po častiach

- Orezávanie konárov, vetiev a častí stromov

- Pílenie stromov v nedostupnom teréne

- Orezávanie konárov, vetiev a častí stromovZabezpečovanie odstraňovania krovín a stromov v ochrannom pásme elektrických vedení

Čistenie pozemkov

- Kompletné zabezpečenie čistenia pozemkov od drevín podľa požiadaviek zákazníka

- Odstránenie krov, stromov, starého a odpadového dreva

- Spracovanie drevnej hmoty podľa požiadaviek

- Kompletné zabezpečenie asanácie od prípravy dokumentov, cez vyrezanie a vyvezenie hmoty až po jej zoštiepkovanie

- Náhradná výsadba a iné terénne úpravy

Čistenie lesných ciest

- Odstránenie náletových drevín a kríkov

- Odstránenie konárov a drevín zasahujúcich do ciest

- Zabezpečenie priechodnosti lesných ciest pre osobné aj nákladné vozidlá

- Odvoz hmoty na OM a následné štiepkovanie

Ťažba dreva

- Obchodovanie s drevnou hmotou

- Kúpa drevnej hmoty na pni

- Ťažba, približovanie, manipulácia dreva, výkon prebierok a prerezávok

- Vývoz drevnej hmoty za pomoci VKS na OM

Výkup pozemkov

- Vykupujeme lesné pozemky a trvale trávnaté porasty (TTP)

- Kúpime lesné pozemky aj s poľom alebo lúkou

- O parcely sa staráme podľa lesného hospodárskeho plánu

- Zabezpečíme celkový právny servis a služby súvisiace s odkupom lesa

Prenájom pozemkov

- Máme záujem o prenájom lesných pozemkov za účelom lesného obhospodárovania

- Naši zamestnanci disponujú lesníckym vzdelaním a skúškami OLH (odborný lesný hospodár)

- Zverte svoj les do rúk profesionálom

Nature is our Priority

Naši pracovníci získavali prax prácou v zahraničí i na slovensku kde získali cenné skúsenosti. Všetky zásahy do prírody sa robia pod vedením odborníka s prvoradým ohľadom na prírodu.

O spoločnosti

Nature is our priotity

Naša spoločnosť bola založená v roku 2014 za účelom spracovania drevnej hmoty na výrobu palivového dreva. Od roku 2015 sa spoločnosť zaoberá asanáciami TTP porastov, stavebných pozemkov, technickou a porastovou úpravou parkov, čistením súkromných pozemkov od náletových drevín, kríkov a stromov, terénnou úpravou pozemkov, zberom poťažbovej biomasy.

Centrála spoločnosti sa nachádza v Trenčíne.

Na základe našich hlavných činností sa zaoberáme spracovaním a predajom biomasy na energetické účely s cieľom zabezpečiť ekologické palivo pre tých výrobcov tepelnej a elektrickej energie, ktorí energiu vyrábajú prostredníctvom obnoviteľných zdrojov. Na tento účel spracovávame drevnú hmotu, ktorá už nie je inak efektívne využiteľná, najmä odpadové drevo z lesných prebierok, čistenia vodných tokov, zostatky po ťažbe, odpady z piliarskej výroby, atď.

Naše práce

PRIMA GROUP s.r.o.

+421 908 754 973

lancaric@primagroup.sk

Kancelária

Nám. sv. Anny 360/10, Trenčín

+421 908 281 411

gaziova@primagroup.sk